Є що нам сказати?
Наша гаряча лінія ― (044)537-55-05
Або напишіть начальнику метрополітену.

Статті та публікації

В КП «Київський метрополітен» успішно завершено кампанію щодо електронного декларування доходів посадовими особами підприємства за 2016 рік

На виконання Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» з 1 січня 2017 року посадові особи КП «Київський метрополітен» зобов'язані подавати електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі ‒ декларація), шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

В ході кампанії з електронного декларування працівники управління з питання запобігання і протидії корупції та забезпечення доступу до публічної інформації постійно надавали інформаційну-роз’яснювальну, організаційну, методичну та методологічну допомогу у заповненні посадовими особами підприємства декларацій. Крім того, начальник метрополітену разом з причетними працівниками управління з питань запобігання і протидії корупції та забезпечення доступу до публічної інформації та управління кадрової роботи підготували нараду для потенційних суб’єктів декларування, які працюють в КП «Київський метрополітен» з питань отримання ними електронно-цифрових підписів та подання декларацій до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб сайті Національного агентства.

В результаті проведеної інформаційно-роз’яснювальної, консультативної і методологічної роботи 1130 посадових осіб підприємства, задекларували свої доходи та витрати за 2016 рік. 40 суб’єктів декларування з різних причин у визначений термін не подали декларації, про що було повідомлено Національне агентство у встановленому ним порядку.

Таким чином, можна констатувати, що кампанія з електронного декларування в КП «Київський метрополітен» проведена успішно.


Відповідальність за несвоєчасне  подання або умисне неподання декларацій, та подання  завідомо недостовірних відомостей

КП «Київський метрополітен» нагадує, про персональну відповідальність суб’єктів електронного декларування, які працюють (або працювали) на підприємстві  за несвоєчасне  подання або умисне неподання декларацій, та подання  завідомо недостовірних відомостей


Комунальне підприємство «Київський метрополітен» затвердило нову редакцію Антикорупційної програми

На виконання статті 62 Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» КП «Київський метрополітен» (далі – підприємство або метрополітен) підготувало та розмістило його на файловому сервері підприємства проект нової редакцій Антикорупційної програми КП «Київський метрополітен» для обговорення в трудовому колективі.

Після обговорення та врахування всіх пропозицій та зауважень, наказом начальника метрополітену від  21.07.2017 №162, була затверджена Антикорупційна програма КП «Київський метрополітен» у новій редакції.

Прийняття оновленої Антикорупційної програми є черговим свідченням прагнення керівництва метрополітену до запобігання проявам корупції, створення повноцінного антикорупційного середовища в діяльності підприємства, запобіганню конфлікту інтересів, забезпечення безумовного дотримання вимог законодавства з питань протидії корупції усіма працівниками комунального підприємства.

Антикорупційна програма стала узагальненням діючих на сьогодні вимог та обмежень у діяльності працівників підприємства та містить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності метрополітену.


Про необхідність заповнення суб’єктами декларування КП «Київський метрополітен» повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (77200 грн.), зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

При цьому, згідно з Формою повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, затвердженою Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, віднесено до доходів, про які необхідно повідомляти Національне агентство.

У Роз’ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції від 05 жовтня 2016 року зазначено, що доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

У Роз’ясненні від 11 серпня 2016 року №3 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило, що якщо суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня поточного року, то виникає обов’язок повідомити про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

mastercard

Картка киянина

Довіряй ЗСУ!

Допомога учасникам антитерористичної операції

Електроні закупівлі КП «Київський метрополітен»

Головні правила безвізового режиму з ЄС

Інформаційний відеоролик про імунопрофілактику

Опікові ураження у дітей

Дорожні небезпеки

Падіння з висоти